phone-0
SALLER 1: 0792.511.524
phone-0
SALLER 2: 0888.252.683

Sun World Ba Na Hills

Vé cáp treo khách trong tỉnh

Người lớn
Cao từ 140cm

600.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

500.000 

Vé cáp treo khách ngoại tỉnh

Người lớn
Cao từ 140cm

900.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

750.000 

Combo cáp treo & Buffet trưa khách trong tỉnh

Người lớn
Cao từ 140cm

950.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

700.000 

Combo cáp treo & Buffet trưa khách ngoài tỉnh

Người lớn
Cao từ 140cm

1.250.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

950.000 

Combo đêm (lên cáp sau 15h)

Người lớn
Cao từ 140cm

850.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

650.000 

Buffet Trưa

Người lớn
Cao từ 140cm

350.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

210.000 

Buffet tối

Người lớn
Cao từ 140cm

250.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

150.000 

QUY ĐỊNH CHIỀU CAO
- Trẻ em: Dưới 100cm miễn phí
- Vé trẻ em: Từ 100cm - Dưới 140cm
- Vé người lớn: Từ 140cm trở lên

THÔNG TIN GIỎ HÀNG

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Trước khi tiến hành thanh toán, bạn phải thêm một số sản phẩm vào giỏ hàng của mình.
Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều sản phẩm thú vị trên trang "Cửa hàng" của chúng tôi.

Quay trở lại cửa hàng