phone-0
SALLER 1: 0792.511.524
phone-0
SALLER 2: 0888.252.683

Sun World Hòn Thơm Phú Quốc

Vé tham quan Cầu Hôn

Khách

100.000 

Vé Show Kiss Of The Sea

Khách

250.000 

Combo Show Kiss Of The Sea & Cầu Hôn

Khách

300.000 

Vé cáp treo Hòn Thơm 2 chiều

Người lớn
Cao từ 140cm

650.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

500.000 

Vé cáp treo Hòn Thơm 3 ngày (3 lần sử dụng)

Người lớn
Cao từ 140cm

900.000 

Trẻ em
Cao từ 1m - 1.4m

700.000 

Vé cáp treo Hòn Thơm 7 ngày (7 lần sử dụng)

Người lớn
Cao từ 140cm

1.200.000 

Trẻ em
Cao từ 1m - 1.4m

900.000 

Combo cáp treo Hòn Thơm 1 chiều & Buffet trưa

Người lớn
Cao từ 140cm

800.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

550.000 

Combo cáp treo Hòn Thơm 2 chiều & Buffet trưa

Người lớn
Cao từ 140cm

900.000 

Trẻ em
Cao từ 1m - 1.4m

650.000 

Combo cáp treo Hòn Thơm 2 chiều + Buffet trưa + Show + Cầu Hôn

Người lớn
Cao từ 140cm

1.050.000 

Trẻ em
Cao từ 1m - 1.4m

800.000 

QUY ĐỊNH CHIỀU CAO
- Trẻ em: Dưới 100cm miễn phí
- Vé trẻ em: Từ 100cm - Dưới 140cm
- Vé người lớn: Từ 140cm trở lên

THÔNG TIN GIỎ HÀNG

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Trước khi tiến hành thanh toán, bạn phải thêm một số sản phẩm vào giỏ hàng của mình.
Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều sản phẩm thú vị trên trang "Cửa hàng" của chúng tôi.

Quay trở lại cửa hàng