phone-0
SALLER 1: 0792.511.524
phone-0
SALLER 2: 0888.252.683

Sun World Núi Bà Đen

Vé cáp treo Tuyến Cáp Vân Sơn

Người lớn
Cao từ 140cm

400.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

300.000 

Vé cáp treo Tuyến Cáp Tâm An

Người lớn
Cao từ 140cm

400.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

300.000 

Vé cáp treo Tuyến Cáp Chùa Hang

Người lớn
Cao từ 140cm

250.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

150.000 

Vé cáp treo Tuyến Cáp Chùa Hang – 1 chiều

Người lớn
Cao từ 140cm

150.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

100.000 

Vé Combo Cáp Đỉnh - Chùa

Người lớn
Cao từ 140cm

600.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

450.000 

*Bao gồm Vé Tham quan Đỉnh Vân Sơn + Chùa Hang

Vé Combo Cáp Vân Sơn + Buffet 270K

Người lớn
Cao từ 140cm

600.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

400.000 

*Bao gồm Vé Tuyến Cáp Vân Sơn + Buffet 270K

Vé Combo Cáp Đỉnh – Chùa + Buffet 270K

Người lớn
Cao từ 140cm

800.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

600.000 

*Bao gồm Vé Tham quan Đỉnh Vân Sơn + Chùa Hang + Buffet 270K

Vé buffet 270K

Người lớn
Cao từ 140cm

270.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

170.000 

Vé buffet 150K

Người lớn
Cao từ 140cm

150.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

100.000 

QUY ĐỊNH CHIỀU CAO
- Trẻ em: Dưới 100cm miễn phí
- Vé trẻ em: Từ 100cm - Dưới 140cm
- Vé người lớn: Từ 140cm trở lên

THÔNG TIN GIỎ HÀNG

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Trước khi tiến hành thanh toán, bạn phải thêm một số sản phẩm vào giỏ hàng của mình.
Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều sản phẩm thú vị trên trang "Cửa hàng" của chúng tôi.

Quay trở lại cửa hàng